Tuesday, October 4, 2016

CRAFT & ART SPACE


Mencari ruang untuk mengadakan kelas? Muzium Negara, KL menjemput anda untuk menjalankan aktiviti (indoor activities) di ruang khas yang dinamakan RUANG PENEROKAAN. Anda boleh melakukan sebarang aktiviti berbentuk seni kreatif dan ilmiah di sini.
Informasi:
📌 TIADA sewa dikenakan
📌Hanya 30% daripada hasil kutipan yang diterima oleh tenaga pengajar akan dimasukkan ke dalam tabung muzium (untuk fasiliti seperti bekalan elektrik dan staff bertugas)
📌Sabtu & Ahad sahaja
📌Pihak Muzium akan membantu anda untuk membuat hebahan/promosi
📌Hubungi Puan Wahida : 03-2267-1000
post signature

No comments:

Post a Comment

You may LOVE it to :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...